Arkivplan.no

Arkivplan Klæbu kommune 2017-2019

K_top

Velkommen til Klæbu kommunes arkivplan.

Arkivplanen skal bidra til at Klæbu kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Den elektroniske arkivplanen er også ett ledd i kommunens målsetning om å øke tilgjengeligheten for publikum til informasjon fra den offentlige forvaltningen.

Rådmannen har det overordnede arkivansvaret jfr. Arkivforskriften § 1-1.

Arkivleder har det faglige ansvaret for kommunenes arkivtjeneste og utarbeider virksomhetsplaner for denne, som vedtas årlig i kommunens overordnede Handlingsprogram med økonomiplan.

Som rådmann i Klæbu kommune oppfordrer jeg alle ansatte i kommunen til å sette seg godt inn i og følge retningslinjene i arkivplanen.

Kjetil Mjøsund sign

Kjetil Mjøsund

Rådmann

 

Vaapen_best1