Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Tidligintegrering PPT-Barnevern-Helsestasjon

I forbindelse med sammenslåingen av Trondheim og Klæbu kommuner ble det avtalt et vertskommunesamarbeid for tjenesteområdene PPT, barnevern og helsestasjon. PPT og barnevern ble fysisk flyttet ut av kommunen, mens helsestasjonen forblir i samme lokaliteter som tidligere. 

PPT og barnevern fikk ta med seg aktive saker til ny lokasjon. Disse sakene er kun for oppslag, og holdes adskilt fra annet arkiv. 

Laster...