Arkivplan.no

Arkivserier/arkivdeler

Arkivene er ordnet etter 2 ordningsprinsipper, saksarkiv og objektarkiv.

Saksarkiv

Sak/emnearkivet organiseres etter Kommunenes arkivnøkkel K-koder. Det felles sakarkivet for kommunen benyttes av alle virksomhetsområdene.

K-kodene er delt opp i fellesklasser med numerisk inndeling 0-9 samt fagklasser med alfabetisk inndeling A-Z.

Fellesklasser: Saksområder som angår egenforvaltning og drift av kommunen. Fellesklassene inneholder arkivkodene for egenforvaltningssakene som angår organisasjon, administrasjon, folkevalgte organer, planer, økonomi, personale, lønn, eiendommer og materiell.

Fagklasser: Saksområder som angår de utadrettede fagområdene/samfunnsoppdragene. Fagklassene inneholder kommunal sektorinndeling: Opplæring og undervisning - kultur, helse, sosial og omsorg – miljø – teknisk – energiforsyning – landbruk – næring – spesielle samfunnsoppgaver.

 

Objektarkiv

Saksdokumentene har en annen ordningsmåte enn den primære ordningsmåten med K-koder. Objektarkivet er som navnet tilsier ordnet etter objekt; barnehagebarn, elev, eiendom, personal. Ordningsmåten er navn, personnummer, gårds- og bruksnummer. I ESA registreres disse under egne arkivserier, f. eks elev11 (elevmapper f.o.m 2011)

Laster...