Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Depotordning

IKA TRØNDELAG - ARKIVDEPOTTJENESTER FOR KOMMUNER I TRØNDELAG

En av de sentrale arbeideoppgavene for Interkommunalt Arkiv Trøndelag iks (IKA) er langtidsoppbevaring av eldre og avsluttet arkiv for medlemskommunene (jfr. arkivforskrifta §§ 5-1 og 5-11). Vi tilbyr derfor følgende arkivdepot tjenester:

  • Langtidslagring av eldre og avsluttet papirarkiv
  • Langtidslagring av avsluttet elektronisk arkiv

PAPIRARKIV

For å kunne oppbevare eldre og avsluttet arkiv over lang tid for medlemskommunene disponerer IKA et moderne arkivmagasin som har hylleinnredning med en kapasitet på 5000 hyllemeter. Lokalet tilfredsstiller arkivforskriftens krav til spesialrom for arkiv (kap. IV).

I dette magasinet oppbevares katalogisert eldre og avsluttet arkiv fra Klæbu kommune. Katalogene vil på sikt gjøres tilgjenglige på Internett av IKA

ELEKTRONISK ARKIV

IKA tilbyr også medlemskommunene depot for avsluttet elektronisk arkivmateriale.

Avlevering av elektronisk arkivmateriale i IKA sine medlemskommuner skal være iht. bestemmelsene i: Normalinstruks

TRONDHEIM BYARKIV

I forbindelse med sammenslåing av Trondheim og Klæbu kommuner vil arkivdepot overføres fra IKA Trøndelag til Trondheim Byarkiv før 01.01.2020. Arkivene som oppbevares i magasin i Klæbu rådhus avleveres direkte til Trondheim byarkiv i forkant av sammenslåingen. Klæbu kommunes arkiver blir da oppbevart som en egen arkivserie i depot hos Trondheim Byarkiv, som vil overta ansvaret for arkivene.

Laster...