Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Periodiske arkivrutiner

Periodedeling

Det skal være samsvar mellom periodedeling i journal og saksarkiv. Jfr forrige arkivplan (pr 2003) skal prinsippet for periodedeling være overlapping. Ved siste periodedeling pr 01.01.2011 hadde man skarpt skille da det ble innført scanning av all inngående post.

Klæbu kommune skal etter folkeavstemming 09.05.16 og kommunestyrevedtak 16.06.16 slå seg sammen med Trondheim kommune pr. 01.01.2020. Det anses som lite hensiktsmessig å gjennomføre en ny periodedeling før sammenslåing. Klæbu kommunes siste journalperiode vil derfor strekke seg fra 2011 - 2020.

Laster...