Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Administrativ organisering

    

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Rådmann i Klæbu kommune er Kjetil Mjøsund.

Stabsavdelingene er  Arkiv/Politisk sekretariat/Fellestjenester, Økonomi, IKT og Personal.  Dette er oppgaver som gjøres på tvers i organisasjonen, på vegne av felleskapet, og arbeidet gjøres i tett samarbeid mellom fagavdelingene, rådmannen og stabsavdelingene. Stabsavdelingene har egne ledere.

Fagområdene Kultur og oppvelst, Plan, eiendom og kommunalteknikk og Helse og omsorg ledes av kommunalsjefer som har det overordnede ansvaret for sitt fagområde. Hvert fagområde er delt inn i fagavdelinger med egne enhetsledere/fagansvarlige.

 

Organisasjonskart mai 2017

Laster...